Er is momenteel veel aandacht in verschillende media voor datacenters. Veel gehoorde bezwaren gaan over het gebrek aan direct gebruik van restwarmte, de 'verdozing' van het landschap of bijvoorbeeld het gebrek aan zonnepanelen op het gebouw. DPM heeft bij haar zoektocht naar een geschikte locatie gekeken naar deze bezwaren en het kunnen aansluiten bij een bestaand bedrijventerrein.

Deze zoektocht is niet makkelijk maar het NOVI beleid geeft voorkeursrichtlijnen voor het faciliteren van datacenters en bijbehorend ruimtegebruik. Deze richtlijnen zijn dan ook als grondlegger gebruikt in deze zoektocht. Voor datacenters geldt dat deze gevestigd kunnen worden daar waar:

  • restwarmte levering mogelijk is (dit kan direct worden gekoppeld aan een bestaand warmtesysteem en heeft een dwingend karakter)
  • duurzame energie is (deze wordt opgewekt in de bredere regio met inbegrip van Noord Drenthe, de sector en initiatiefnemer investeren daar ook zelf in), juist afname van stroom is belangrijk in een regio waar ook veel stroom wordt opgewekt. Er wordt aangesloten op een lokaal Enexis station.
  • voldaan wordt aan de markteisen connectiviteit (het project ligt dichtbij de belangrijke glasvezel verbindingen, onder meer naar andere EU landen).
  • daar waar ruimte minder schaars is met een voorkeur voor de randen van Nederland (dit is het geval m.b.t. dit project)

Verder worden zonnepanelen op het dak toegepast en wordt, hoewel nog niet zeker of dit nodig is voor de koeling, gebruik gemaakt van industriewater via een dichtbij zijnde leiding. In deze leiding is overigens fors geïnvesteerd door de sector, dat geldt eveneens voor de belangrijke glasvezel verbindingen.

Een ander uitgangspunt was en is de koppeling met het onderwijs. Er wordt daarom samengewerkt met onderwijsinstellingen en ook deze hebben hun steun voor het project uitgesproken middels een steunbrief.

Een laatste uitgangspunt in de zoektocht is het zo min mogelijk belasten van de omgeving m.b.t. geluid. Geluidonderzoek toont dan ook aan dat het geluid niet de normeringen vanuit de Wet Geluidhinder overtreedt. De locatie ligt op ruim 300 meter afstand en biedt eveneens de gelegenheid veel bossage te plaatsen (gecombineerd met wandel- en fietsroutes en in aansluiting op bossages van een oud gronddepot van de provincie). Hiermee wordt, ondanks dat vrij zicht geen recht is, het zicht op het datacenter zoveel mogelijk beperkt t.o.v. de omwonenden aan de andere kant van het scheepvaartkanaal.

Juist energiebesparing komt mede voort uit schaalvergroting, datacenters worden steeds efficiënter en ondanks het toenemend gebruik van allerlei online diensten is het stroomverbruik nagenoeg hetzelfde gebleven. Uiteraard wordt er alles aan gedaan ook voor dit datacenter de meest efficiënte technieken toe te passen. Thuiswerken, zorg op afstand of data van universiteiten en bedrijfsprocessen verlopen allemaal via onze datacenters. Daarmee vermijden we ook veel CO2, een onderwerp die wat DPM betreft meer belicht zou mogen worden.

DPM neemt bezwaren zowel aan de voorkant van het proces als tijdens de procedure uitermate serieus en er wordt derhalve zoveel mogelijk rekening gehouden met de betrokkenen en in het licht van de eveneens landelijke discussie t.a.v. datacenters. Ik nodig u van harte uit de plannen nader te bekijken waarin wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en borging van beleid, wensen vanuit de omgeving en duurzaamheid.

Digitale informatiemarkt
Fivelpoort II

Er is momenteel veel aandacht in verschillende media voor datacenters. Veel gehoorde bezwaren gaan over het gebrek aan direct gebruik van restwarmte, de 'verdozing' van het landschap of bijvoorbeeld het gebrek aan zonnepanelen op het gebouw. DPM heeft bij haar zoektocht naar een geschikte locatie gekeken naar deze bezwaren en het kunnen aansluiten bij een bestaand bedrijventerrein.

Deze zoektocht is niet makkelijk maar het NOVI beleid geeft voorkeursrichtlijnen voor het faciliteren van datacenters en bijbehorend ruimtegebruik. Deze richtlijnen zijn dan ook als grondlegger gebruikt in deze zoektocht. Voor datacenters geldt dat deze gevestigd kunnen worden daar waar:

  • restwarmte levering mogelijk is (dit kan direct worden gekoppeld aan een bestaand warmtesysteem en heeft een dwingend karakter)
  • duurzame energie is (deze wordt opgewekt in de bredere regio met inbegrip van Noord Drenthe, de sector en initiatiefnemer investeren daar ook zelf in), juist afname van stroom is belangrijk in een regio waar ook veel stroom wordt opgewekt. Er wordt aangesloten op een lokaal Enexis station.
  • voldaan wordt aan de markteisen connectiviteit (het project ligt dichtbij de belangrijke glasvezel verbindingen, onder meer naar andere EU landen).
  • daar waar ruimte minder schaars is met een voorkeur voor de randen van Nederland (dit is het geval m.b.t. dit project)

Verder worden zonnepanelen op het dak toegepast en wordt, hoewel nog niet zeker of dit nodig is voor de koeling, gebruik gemaakt van industriewater via een dichtbij zijnde leiding. In deze leiding is overigens fors geïnvesteerd door de sector, dat geldt eveneens voor de belangrijke glasvezel verbindingen.

Een ander uitgangspunt was en is de koppeling met het onderwijs. Er wordt daarom samengewerkt met onderwijsinstellingen en ook deze hebben hun steun voor het project uitgesproken middels een steunbrief.

Een laatste uitgangspunt in de zoektocht is het zo min mogelijk belasten van de omgeving m.b.t. geluid. Geluidonderzoek toont dan ook aan dat het geluid niet de normeringen vanuit de Wet Geluidhinder overtreedt. De locatie ligt op ruim 300 meter afstand en biedt eveneens de gelegenheid veel bossage te plaatsen (gecombineerd met wandel- en fietsroutes en in aansluiting op bossages van een oud gronddepot van de provincie). Hiermee wordt, ondanks dat vrij zicht geen recht is, het zicht op het datacenter zoveel mogelijk beperkt t.o.v. de omwonenden aan de andere kant van het scheepvaartkanaal.

Juist energiebesparing komt mede voort uit schaalvergroting, datacenters worden steeds efficiënter en ondanks het toenemend gebruik van allerlei online diensten is het stroomverbruik nagenoeg hetzelfde gebleven. Uiteraard wordt er alles aan gedaan ook voor dit datacenter de meest efficiënte technieken toe te passen. Thuiswerken, zorg op afstand of data van universiteiten en bedrijfsprocessen verlopen allemaal via onze datacenters. Daarmee vermijden we ook veel CO2, een onderwerp die wat DPM betreft meer belicht zou mogen worden.

DPM neemt bezwaren zowel aan de voorkant van het proces als tijdens de procedure uitermate serieus en er wordt derhalve zoveel mogelijk rekening gehouden met de betrokkenen en in het licht van de eveneens landelijke discussie t.a.v. datacenters. Ik nodig u van harte uit de plannen nader te bekijken waarin wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en borging van beleid, wensen vanuit de omgeving en duurzaamheid.

Digitale informatiemarkt
Fivelpoort II

Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.